۱. عکسی از گفتگو دو آدم فضایی با هم

۲. عکسی از یک آدم فضایی مرده در سقوط بشقاب پرنده اش

۳. اتفاق سال 1947در شهر رازول آمریکا

۴. افشاگری انگلیسی ها در مورد آدم فضایی ها

۵. نقاشی آدم فضایی ها بر روی مزارع

۶. اظهارات فضا نوردسابغ ناسا در باره ی آدم فضایی ها

۷. فیلم هایی از بشقاب پرنده ها

۸. قرآن و آدم های فضایی همراه باآیه هایی در این مورد

۹. قدرت بسیار زیاد مانور بشقاب پرنده ها

۱۰. ادعای بیلی مایر اینکه با آدم فضایی ها دوست شده بود

۱۱. گزارش بشقاب پرنده ها در ایران

۱۲. افسانه ی گیل گمش

۱۳. گوی فلزی 8/2میلیارد ساله

۱۴. ربوده شدن کالوین پارکر و چارلز هیکسون

 ۱۵. داستان ویماناها

۱۶.  هرم هایی در مریخ (آیا انسان های متمدن در مریخ هستند )

۱۷.اسنادی محرمانه از یوفو ها

۱۸.ملاقات هاي فرا زميني در تاريخ

۱۹. ربوده شدن سرجوخه اهل شيلي توسط فرازميني ها !

۲۰. کشف جسد آدم فضایی در کرمان

۲۱. مشاهده جمجمه موجود فضایی در مریخ!

۲۲. عكسهاي اسرار آميز مريخ

۲۳. تمدن مایا

۲۴. عكس بشقاب پرنده تهران 1355

۲۵. تاریخچه ی مشاهده ی یوفو در ایران

۲۶. وقایع فرودگاه ژنو

۲۷. تمدن زيرزميني عجيب

۲۸. یوفو عکس 1

۲۹. یوفو عکس 2

۳۰. یوفو عکس 3

۳۱. یوفو عکس 4

۳۲. یوفو عکس 5

۳۳. یوفو عکس 6

۳۴. یوفو عکس 7

۳۵. یوفو عکس 8

۳۶. یوفو عکس 9

۳۷. یوفو عکس 10

۳۸. یوفو عکس 11

۳۹. یوفو عکس 11   از نظر شبکه خبری  سی ان ان cnn

40. یوفو عکس 12

41. یوفو عکس 13

42. یوفو عکس14

43. ماجراي بشقاب پرنده هايي كه در تابستان پنجاه سال پي

هر گونه کپی بدون ذکر منبع غیر قانونی می باشد

 

+ نوشته شده توسط محمد آرسته در جمعه بیست و دوم شهریور 1387 و ساعت 12:19 |